Hopp til innhold
Rød buss kjører i Maridalen, med to turjenter i forgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Peter Gløersen

Ruters økonomi og nøkkeltall

Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Viken fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene.

Hovedtall økonomi

Morselskapet Ruter As hadde i 2022 driftsinntekter på 11 036 millioner kroner og et resultat på minus 85 millioner kroner.

Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter Konsentra AS, OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 11 046 millioner kroner.

Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinntekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune henholdsvis 4 317 millioner kroner, 2 806 millioner kroner og 980 millioner kroner. I tillegg kommer statlige kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien på 876 millioner kroner (inkl. 100 millioner kroner i belønningsmidler).

Kostnader

Ruters kostnader fordeler seg prosentuelt på:

Inntekter

Inntektene til Ruter kommer fra følgende kilder (i prosent):

Salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune finansierer 34,3% av kollektivtransporten i regionen. Statlig kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien utgjør 7%. Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen finansieres 52% med fylkeskommunale og statlige midler.

Tilskuddet, fra eierne og statlige myndigheter, har vært en forutsetning for at Ruter har kunnet opprettholde tilnærmet normal drift i et år med stort fall i billettinntektene kombinert med økte kostnader.

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 11 169 millioner kroner. Av dette utgjør 9 853 millioner kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. Konsernets driftskostnader utgjør 11 171 millioner kroner. De økonomiske resultatene er ellers fyldig omtalt i styrets årsberetning.

Utvikling tilskudd 2018-2022

Nøkkeltall

Alle økonomiske tall i tabellene er justert til 2022-kroner.

 

Inntekter

Inntektene per reise (inkludert tog) var i 2022 på 13,68 kroner.
Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise.

Inntektene i 2022 er høyest for regionbuss med 11,78 kroner per reise. Deretter var inntekten 11,46 kroner for reiser med båt, 10,62 kroner for reiser med T-bane, 10,61 kroner for reiser med trikk og 10,56 kroner for reiser med bybuss.

Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise. Aller høyest inntekt per reise går til tog som per i dag betjenes av Vy-gruppen, inntekten var i 2022 på 33,15 kroner per reise.

Effektivitet

Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2022 på 33,04 kroner, en nedgang fra 43,88 kroner i 2021. Dette tilsvarer en reduksjon på 24,7%. For å måle effektiviteten på tilbudet ser Ruter blant annet på utviklingen i kostnader per plasskilometer (som er den kapasiteten som tilbys).

Totalt har effektiviteten økt med 15% i perioden 2008 til 2022, der kostnaden per plasskilometer har gått ned fra 1,07 til 0,91.

 

Tilskudd

Ruter betalte i snitt 33,15 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd. Statlige tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som er vesentlig høyere enn det Ruter betaler.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill) *341246240398387371350334319309300285271256244
Personkilometer (mill)1422**13981313236522952201203318981830175917191636152614331350
Vognkilometer (mill)128,8129,1124,3122,2119,7113,0106,197,293,690,585,382,178,373,873,2
Plasskm (mill)123361236611960107281065210244956585628275786873366981648659485854
Avganger i 1000582758465669556252444885443243834089399137413605352734403473
Beleggsprosent (plass)12 %**11 %11 %22 %22 %21 %21 %22 %22 %22 %23 %23 %24 %24 %23 %
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)466532773280530751554952470845204212398738123837376136363663
Tilskudd (mill)575870546789435442064211402640183918374935623376315829812523
Kostnader (mill) ***1128210979105921028197348951882688418347802075687331704267376290
 
Driftsresultat (mill)-133,053,7-79,5-205,0-66,4531,8176,1-26,548,2-14,6-21,618,40,3-9,6-30,8
Resultat etter ekstraordinære poster (mill)-85,072,2-60,1-161,3-36,1573,3214,49,383,46,41,88,33,91,40,2
 
Gjeldsgrad76 %73 %73 %71 %67 %71 %82 %89 %89 %89 %84 %85 %85 %80 %70 %
Soliditet (EK-andel)25 %27 %27 %29 %33 %29 %18 %11 %11 %11 %17 %15 %15 %20 %30 %
Likviditetsgrad I1,141,241,261,211,521,461,221,131,211,191,231,281,251,231,27
 
Trafikkinntekt/reise (inkl. tog)13,6813,3113,6413,3213,3213,3413,4313,5213,1912,9012,7213,4413,9014,1815,02
Kostnader/reise (ekskl. tog)33,0443,8843,1525,6824,9124,0924,8525,6726,3125,8325,2625,6625,5726,2225,64

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog.
** Endret metode for beregning av personkilometer fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. Med gammel metode ville antall personkilometer vært 1798 mill og beleggprosent vært 15 % i 2022
*** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)1017374,31191221181069588858281767473
Personkm (mill)543421401717731706636570525508492484456446437
Vognkm (mill)45,745,745,644,845,645,142,034,835,233,230,228,925,121,921,5
Togkm (mill)8,98,88,88,78,98,78,47,37,16,86,16,15,75,75,9
Plasskm (mill)607960766069596360645997559246334679441140223842334128712769
Beleggsprosent (plass)9 %7 %7 %12 %12 %12 %11 %12 %11 %12 %12 %13 %14 %16 %16 %
Avganger (i 1000)386381375372373378363338324288289287257269263
Togtimer (i 1000)290291289286287281270242237279260246222219234
Reisehastighet km/t30,530,630,630,530,931,131,030,230,130,131,231,332,131,231,7
Trasélengde km858585858585858185828180787176
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,200,270,260,140,140,140,160,150,170,170,160,160,160,160,18
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)106876880412561273123711291004908875842817831855824
Tilskudd (mill)8069821031550581632711887978905889907839661558
Kostnader (mill) *198118281902191019561969192719841984187717791757170015471417
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang513247975071513652425205530958716127651661576114661057505381
Kostnad/plasskm0,330,300,310,320,320,330,340,430,420,430,440,460,510,540,51
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,6210,5810,8110,5110,4510,5210,6410,5710,3710,3210,2710,1310,9511,5111,32
Trafikkinntekt/personkm1,971,822,001,751,741,751,771,761,731,721,711,691,821,921,89
Trafikkinntekt/plasskm0,180,130,130,210,210,210,200,220,190,200,210,210,250,300,30
Kostnad/reise19,7125,1925,5815,9916,0616,7518,1720,8922,6622,1521,6921,7922,3920,8219,46
Kostnad/personkm3,654,344,742,662,682,793,033,483,783,693,613,633,733,473,24

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As' regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (107,7 mill i 2022).

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)422822535151535451494848454340
Personkm (mill)1006651169165165170174163158153153145137127
Vognkm (mill)4,84,74,54,64,74,44,34,24,03,94,14,04,03,94,0
Plasskm (mill)706695668683686651635614600572593571577568585
Beleggsprosent (plass)14 %10 %8 %25 %24 %25 %27 %28 %27 %28 %26 %27 %25 %24 %22 %
Avganger (i 1000)421425429464462464392379373360363360366367355
Vogntimer (i 1000)255255243258252236234229216289304294294285287
Reisehastighet km/t18,718,518,617,918,518,818,418,319,019,019,019,018,317,818,0
Trasélengde km404040404041434341404141413941
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,360,330,450,140,140,120,120,130,120,120,150,140,160,190,22
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)441284239557535540570573525507487460473461475
Tilskudd (mill)706824848485493466412387431461459482409422442
Kostnader (mill)*115211131089104810331013989970966979953951889891923
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang273726192541225822342181252325572587271726252641243224282600
Kostnad/plasskm1,631,601,631,531,511,561,561,581,611,711,611,671,541,571,58
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,6110,2810,7410,5710,4110,5010,7410,5210,2910,2910,219,6110,4610,7811,95
Trafikkinntekt/personkm4,414,284,673,303,253,283,363,293,223,223,193,003,273,373,73
Trafikkinntekt/plasskm0,620,410,360,820,780,830,900,930,870,890,820,810,820,810,81
Kostnad/reise27,7440,2249,0119,8820,0819,7018,6517,8018,9519,8619,9619,8519,6720,8123,24
Kostnad/personkm11,5216,7621,316,216,276,165,835,565,926,216,246,206,156,507,26

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As' regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (5,3 mill i 2022).

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)159120118180168159147141139136133126119109101
Personkm (mill)759*89584514541375130812001127111710931074999926851786
Vognkm (mill)78,078,473,872,469,163,259,457,954,153,451,049,249,248,147,7
Plasskm (mill)54045 4615091**393637643461322032002891288527212568256725092500
Beleggsprosent (plass)14 %*16 %17 %37 %37 %38 %37 %35 %39 %38 %39 %39 %36 %34 %31 %
Avganger (i 1000)49754 9974 821467843603996363436243355334330892958290428042855
Busstimer (i 1000)28382 8372 681263824802252213620911951231621892137213420852049
Reisehastighet km/t27,527,627,527,427,828,027,827,727,7
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,44*0,400,410,250,270,230,270,280,270,260,270,300,310,330,35
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,07*0,020,030,030,040,030,040,050,060,060,060,060,070,080,09
Utslipp av NOX g/pr personkm0,06*0,080,130,200,160,130,170,210,240,240,290,460,570,690,88
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm0,002*0,0020,0030,0030,0010,0010,020,020,020,020,020,020,020,030,03
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)175013191337217020401943173416901640156315231517138013111365
Tilskudd (mill)24722867279016741344118512271239121111921179104210291072979
Kostnader (mill)424042094148386734083155298629512873278527152574242323962360
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang852842860827782790822814856833879870834854827
Kostnad/plasskm0,780,770,81**0,980,910,910,930,920,990,971,001,000,940,960,94
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,9910,9611,3712,0712,1612,2411,8012,0111,7611,5111,4312,0411,5811,9713,48
Trafikkinntekt/personkm2,311,471,581,491,481,491,441,501,471,431,421,521,491,541,74
Trafikkinntekt/plasskm0,320,240,26**0,550,540,560,540,530,570,540,560,590,540,520,55
Kostnad/reise26,6434,9835,2621,5220,3119,8720,3220,9720,6020,5020,3820,4420,3321,8923,31
Kostnad/personkm5,594,704,912,662,482,412,492,622,572,552,532,582,622,823,00

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Endret metode for beregning av personkilometer for regionbusser fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. Med gammel metode vil 2022-tallene vært følgende for buss totalt:
Personkm (mill): 1134
Beleggsprosent (plass): 16 %
Energiforbruk pr personkm: 0,30
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm: 0,05
Utslipp av NOX g/pr personkm: 0,04
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm: 0,001
Trafikkinntekt/personkm: 1,56
Kostnad/personkm: 3,74
** Plasskilometer i 2020. Setekilometer frem til 2019.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)102757611510699939291888683817469
Personkm (mill)337263257554508477447440436422413399387356330
Vognkm (mill)27,427,426,626,925,123,422,423,221,021,621,020,521,420,920,5
Plasskm (mill)203919671913189017871670155516401398145513711278131812861277
Beleggsprosent (plass)17 %13 %13 %29 %28 %29 %29 %27 %31 %29 %30 %31 %29 %28 %26 %
Avganger (i 1000)231422922343236021601966184219361729181017161754178517221703
Busstimer (i 1000)1261124812001221113110389881010917132412541251128312461223
Reisehastighet km/t21,722,022,122,022,222,522,723,022,924,625,225,324,625,025,0
 
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,410,610,620,310,340,280,340,340,330,330,340,320,350,370,37
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,030,050,070,040,040,040,060,070,070,050,080,070,080,090,09
Utslipp av NOX g/pr personkm0,100,220,230,190,150,200,270,270,220,370,580,760,800,95
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm0,0020,0030,0030,0030,0010,020,020,020,020,020,020,020,020,03
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)10797968031201111110441014970941898867842757696767
Tilskudd (mill)7839931084643474423377422418417455417438491418
Kostnader (mill)187818091906186316061490141114121377133913301269120311951194
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang812789813790744758766729796740775724674694701
Kostnad/plasskm0,920,921,000,990,900,890,910,860,980,920,970,990,910,930,93
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,5610,5910,6210,4010,5010,5010,8910,5910,3610,2110,0810,139,389,3911,17
Trafikkinntekt/personkm3,203,033,122,172,192,192,272,212,162,132,102,111,951,962,33
Trafikkinntekt/plasskm0,530,400,420,640,620,630,650,590,670,620,630,660,570,540,60
Kostnad/reise18,3724,0725,2016,1415,1714,9815,1515,4015,1515,2215,4615,2714,9116,1217,39
Kostnad/personkm5,576,887,413,363,163,123,163,213,163,173,223,183,113,363,62

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)574542646259544949484743383533
Personkm (mill)421*632588900867831753687681671661600539495456
Vognkm (mill)50,651,047,245,543,939,837,034,733,231,830,028,727,827,227,2
Plasskm (mill)336534943178**204719771790166515621493143013501290124912231223
Beleggsprosent (plass)12%*18 %19 %44 %44 %46 %45 %44 %46 %47 %49 %46 %43 %40 %37 %
Avganger (i 1000)266127052478231822012030179216901625153313731204111910821151
Busstimer (i 1000)157715891481141713491214114810821035992936885851838826
Reisehastighet km/t32,132,131,932,132,632,832,232,132,132,032,132,432,632,432,9
 
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,47*0,310,310,220,230,200,220,240,230,220,230,280,280,300,33
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,10*0,010,010,020,060,030,030,040,050,070,060,060,070,070,08
Utslipp av NOX g/pr personkm0,02*0,020,090,210,130,150,210,220,280,240,390,430,610,82
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm0,002*0,0010,0020,0030,0010,020,020,020,020,020,020,020,030,04
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)670523534969929899720719699665656675623614598
Tilskudd (mill)1689187417061030870763850816793775724625591581561
Kostnader (mill)236224002242200418021665157515391496144713851305121912011166
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang88888890586481982087991192194410081084108911101012
Kostnad/plasskm0,700,690,71**0,980,910,930,950,991,001,011,031,010,980,980,95
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise11,7811,5912,7115,0715,0015,1413,3914,6614,3613,8913,9015,7716,2017,3918,35
Trafikkinntekt/personkm1,590,830,911,081,071,080,961,051,030,990,991,131,161,241,31
Trafikkinntekt/plasskm0,200,150,17**0,470,470,500,430,460,470,470,490,520,500,500,49
Kostnad/reise41,5053,1553,3731,1729,1028,0629,2731,3630,7630,1929,3330,4731,7034,0035,78
Kostnad/personkm5,613,803,812,232,082,002,092,242,202,162,102,182,262,432,56

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Endret metode for beregning av personkilometer for regionbusser fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. Med gammel metode vil 2022-tallene vært følgende for regionbuss:
Personkm (mill): 797
Beleggsprosent (plass): 24 %
Energiforbruk pr personkm: 0,25
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm: 0,05
Utslipp av NOX g/pr personkm: 0,01
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm: 0,001
Trafikkinntekt/personkm: 0,86
Kostnad/personkm: 2,96
** Plasskilometer i 2020. Setekilometer frem til 2019.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)3,62,62,64,4*4,43,94,64,44,24,44,54,44,24,14,0
Personkm (mill)211515,625,724,722,927,426,724,624,425,224,322,922,621,8
Båtkm (mill)0,360,360,350,380,350,330,310,310,260,300,300,280,290,290,30
Plasskm (mill)147134133145139135118113106113114110112103113
Beleggsprosent (plass)14 %11 %12 %18 %18 %17 %23 %24 %23 %22 %22 %22 %20 %22 %19 %
Avganger (i 1000)45,343,044,547,948,345,743,442,037,3
Båttimer (i 1000)20,621,121,123,521,719,817,517,316,2
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,921,271,521,291,151,441,081,151,151,131,131,031,301,141,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,150,220,280,290,250,300,230,250,250,240,240,250,310,280,28
Utslipp av NOX g/pr personkm0,002,302,072,262,122,122,112,242,593,534,70
Utslipp av PM10 g/pr personkm0,040,040,040,040,040,040,040,050,050,05
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)413033616066596258585967798174
Tilskudd (mill)179220216178173161175182150130126102988169
Kostnader (mill)220249249239234227235244208188185170177162143
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang485857945605500048324969540357975577
Kostnad/plasskm1,501,861,881,651,691,682,002,151,961,661,621,551,571,571,26
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise11,4611,3612,6714,0913,7916,7412,9313,9713,6913,0113,1215,4518,8219,7018,55
Trafikkinntekt/personkm1,941,952,132,392,442,872,162,322,352,362,322,773,453,593,41
Trafikkinntekt/plasskm0,280,220,250,420,440,490,500,550,540,510,510,610,700,790,66
Kostnad/reise61,9095,8894,9355,0053,3957,8551,3054,9049,3242,2641,3938,9842,1339,2635,73
Kostnad/personkm10,4816,5015,949,329,449,908,569,138,467,687,336,997,717,166,57

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Metodeendringer i antall reiser "Båt tidl. Akershus" påvirker antall båtreiser totalt, se fotnote "Båt Viken (tidl. Akershus)"

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)2,72,02,153,5*3,23,13,83,73,53,43,53,43,23,13,0
Personkm (mill)18,613,214,122,921,020,224,924,323,122,223,322,320,720,519,7
Båtkm (mill)0,280,280,270,290,270,260,240,250,220,210,210,200,200,200,21
Plasskm (mill)1211141141251181171009995959693968695
Beleggsprosent (plass)15 %12 %12 %18 %18 %17 %25 %25 %24 %23 %24 %24 %22 %24 %21 %
Avganger (i 1000)36,034,235,335,635,333,631,634,028,828,428,427,227,227,427,0
Båttimer (i 1000)13,713,413,516,114,012,910,911,010,811,710,611,610,214,612,9
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,921,321,571,351,241,511,091,171,151,151,131,021,321,151,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,170,240,310,330,250,300,230,250,250,240,240,250,310,290,28
Utslipp av NOX g/pr personkm0,002,662,071,862,031,961,871,831,972,333,384,67
Utslipp av PM10 g/pr personkm0,050,040,040,040,040,040,040,050,050,05
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)322327534857515451474957606255
Tilskudd (mill)14416816813112911713113511410610480856961
Kostnader (mill)176192195183177174183190165153153137145131116
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang489255985522515050145187577355885727537653875031533547974277
Kostnad/plasskm1,461,681,711,461,501,491,821,911,731,611,601,481,521,531,21
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise11,8211,6012,7915,0915,1718,5913,4914,6914,4013,9313,9316,6918,9519,9818,40
Trafikkinntekt/personkm1,751,771,952,302,312,832,052,242,192,122,122,542,883,042,80
Trafikkinntekt/plasskm0,270,200,240,420,410,490,510,550,530,490,510,610,630,730,58
Kostnad/reise64,0995,1690,8852,6155,4856,6348,1651,2346,8645,2243,2040,4745,8842,1038,60
Kostnad/personkm9,4714,4813,838,018,448,627,337,807,136,886,586,166,986,415,87

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Ny metodendring i 2019, benytter automatiske tellinger.

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser (mill)0,80,60,50,91,20,80,80,70,71,10,91,01,01,01,0
Personkm (mill)2,61,91,52,83,82,72,52,41,52,21,92,02,22,12,1
Båtkm (mill)0,080,080,080,080,090,080,070,060,040,090,090,080,080,080,09
Plasskm (mill)262018202018171410181817171718
Beleggsprosent (plass)10 %9 %8 %14 %19 %15 %14 %17 %14 %12 %11 %12 %13 %12 %12 %
Avganger (i 1000)9,38,89,112,313,112,111,88,18,5
Båttimer (i 1000)6,97,67,67,47,77,06,66,35,4
 
Energiforbruk pr personkm (kwh)0,970,911,080,730,670,880,920,971,000,971,151,101,071,051,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm0,000,040,000,000,000,000,000,250,260,250,300,290,280,280,27
Utslipp av NOX g/pr personkm0,003,984,144,584,704,565,415,195,054,964,94
Utslipp av PM10 g/pr personkm0,040,040,060,060,060,070,060,060,060,06
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Trafikkinntekter (mill)866912988711911191919
Tilskudd (mill)36514847454444463624222213128
Kostnader (mill)445754565753525443353233323028
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang472765615924456743384363441266765070
Kostnad/plasskm1,692,892,982,832,772,892,983,814,121,931,781,931,911,771,53
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,2310,5212,1510,0710,0610,0410,2410,3410,1310,069,9811,1118,4518,8318,98
Trafikkinntekt/personkm3,183,293,803,153,153,143,203,234,824,794,755,298,788,969,04
Trafikkinntekt/plasskm0,320,310,320,440,580,470,460,540,680,590,520,631,141,091,06
Kostnad/reise54,4598,38113,1064,5947,7562,3066,4673,3361,7332,7934,4133,7730,7530,4227,26
Kostnad/personkm16,9130,7435,3420,1914,9219,4720,7722,9129,3915,6116,3816,0814,6414,4912,98

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
Fra 2014 omfatter Båt Oslo kun øybåtene, da vi ikke lenger har noen takstavtale med Bygdøyfergene.

20222021** 2020201920182017* 201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
 
Reiser med tog totalt (mill.)36,3223,0523,6442,1541,539,439,939,637,134,632,326,526,025,626,1
Reiser med tog Akershus/Grensekryssende (mill.)28,9518,3118,6133,1132,430,530,730,428,026,224,421,220,820,520,8
Reiser med tog Oslo (mill.)7,374,745,039,049,18,99,29,29,18,57,85,45,35,15,2
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
 
Inntektsfordeling (i 1000)11181096108510851013975908972830780724750710726685
Prisdifferanse (i 1000)86888711284841451721471221153572515
Sum inntektsfordeling og prisdifferanse (i 1000)12041184117211971097106010531145978902839785717751701
Inntektsfordeling og prisdifferanse/reise33,1551,3549,5828,4026,4426,8726,3928,9026,3726,0526,0029,5727,5229,3026,89

* Antall reiser med tog i 2016 ble oppgitt for høyt, derfor blir det en nedgang i antall reiser fra 2016-2017.
Det betyr at antall reiser i 2017 er korrekt, mens utvikling 2016-2017 er feil.
** Fra 2021 inkluderer antall reiser med tog også påstigende i Oslo og tidl. Akershus på Gjøvikbanen.
Endret tellemetode for passasjertall fra 2012. Passjertallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.