Hopp til innhold

Ruters årsrapport 2022

Endelig reiser vi sammen igjen

Vi har lagt bak oss en pandemi og 2,5 år med kontinuerlig krisehåndtering. Kriser byr imidlertid alltid på nye muligheter. 2022 har handlet om å gripe disse og berede grunnen for et kollektivtilbud som er bedre tilpasset folks liv.
2021 -> 2022
0%

I Ruters område hadde vi 341 millioner påstigninger i 2022, rundt 100 millioner flere enn i 2021 og 2020. Det er en økning på 39% fra 2021, men fortsatt 14% lavere enn 2019, siste normale år før pandemien.

Les mer om den nye normalen

Snart er kollektivtrafikken utslippsfri
Ambisjon2028
Innfrir i Oslo2023

Ruters viktigste bidrag for å redusere miljø- og klimabelastningen fra persontrafikk, er at vi tilbyr et attraktivt alternativ til privatbilisme. Målet er utslippsfri kollektivtrafikk i Ruters område i løpet av 2028. I Oslo vil vi nå målet allerede i 2023.

NOx-utslipp: Oslo

GRI 305-7

Oslo

Direkte utslipp i tonn CO2e fra Oslo